Skydda skogen

Visas i: Miljöorganisationer

Email:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hemsida

Föreningen Skydda Skogen bildades 2009 av skogsengagerade från hela landet, med anledning av det kritiska läget för skogen och hotet mot den biologiska mångfalden.

Vi arbetar för att Sveriges gammelskogar och andra skogar med höga naturvärden ska bevaras. Vi arbetar också för en reform av skogsbruket till ett naturnära mångbruk, med stort utrymme för lokala näringar och hushållning, rekreation och naturbaserad turism.

Vi tar avstånd från dagens skogsbruksmetoder, som inte lever upp till skogsvårdslagens portalparagraf att miljömålet ska jämställas med produktionsmålet.

Vi värnar om allemansrätten.

Allmän information och förfrågningar: info@skyddaskogen.se.

Skydda Skogen - Styrelsen 2018:

David van der Spoel, talesperson, webbansvarig, 070-315 70 44, Uppland

Stig-Olof Holm, talesperson, 090-311 22, Västerbotten

Jon Andersson. sekreterare, Västerbotten

Kristina Bäck, ledamot, Stockholm

Michael Nilsson, ledamot, Västra Götaland

Amanda Tas, ledamot, 073-586 00 99, Västra Götaland

Janolof Hermansson, ledamot, 070-363 05 95, Dalarna

Margareta Ihse, adjungerande extern ledamot, Stockholm

Lokala kontaktpersoner utanför styrelsen:

Jennie Wadman, 073-042 51 14, Jämtland

Viktor Säfve, 076-114 88 11, Närke

Johannes Söderqvist, 073-038 34 11, Värmland

Linda Ellegaard Nordström. 070-254 11 48. Västernorrland

Thomas Ottosson, 070-202 06 22, Skåne och Blekinge

Anton Gustafsson, 070-837 95 53, Norrbotten