SIPRI

Visas i: Fredsorganisationer

Namn:
Sipri

Adress:
Signalistgatan 9, 169 70 Solna

Telefon:
08 655 97 00

Hemsida
Stockholm International Peace Research Institute, grundades 1966 efter en idé av Tage Erlander. Till c:a 85% statlig finansiering. Forskning bl a om säkerhetsfrågor, vapenkontroll och nedrustning.