Rättvis handel

Fair Monkey

Inspireras av en värld fylld av Fair Trade, modern design, och passion för hantverk. Med fokus på kvinnliga hantverkare är vårt mål att...

SwedWatch

Swedwatchs syfte är att minska sociala och miljömässiga missförhållanden kopplade till svenskrelaterade företags verksamhet i...

Sackeus AB

Sackeus importerar och säljer livsmedel vilkas framställning främjar lokal och global utveckling, rättvisa och miljö. Tag del av det stora...