Rädda Barnen

Visas i: Solidaritet och bistånd

Namn:
Rädda barnen

Adress:
Landsvägen 39, Sunbyberg, postadress 107 88 Stockholm

Telefon:
08 698 90 00

Email:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hemsida
Rädda Barnen Utöver våra hjärtefrågor - Barn på flykt, Barn som misshandlas, Barn som utsätts för sexövergrepp, Barnfattigdom - gör vi mycket, mycket mer. Allt vi gör utgår från barns rättigheter och FN:s konvention för barns rättigheter - Barnkonventionen. Barns rättigheter i fokus i allt vi gör Utifrån det driver vi barns rätt att växa upp utan våld, övergrepp och kränkningar, rätten att kunna äta sig mätt och få vård om man blir sjuk, rätten att ha en skola att gå till och rätten att få delta och ha inflytande i frågor som rör ens vardag. Världen över - i mer än 120 länder varav Sverige är ett - arbetar vi och ställer krav på politiker och makthavare att alltid sätta barns bästa i främsta rummet. Vi stöttar också barn i utsatta situationer och deras föräldrar. Vi arbetar långsiktigt med våra frågor - i Sverige och i världen Internationellt arbetar vi ofta tillsammans med organisationer som finns i landet. De är experterna på hur barnen i det egna landet har det, och samarbetet är en förutsättning för att de förbättringar vi kämpar för blir långsiktiga och inte är beroende av vår närvaro i landet. I Sverige har vi över 200 lokalföreningar med Barnrättskämpar som aktivt kämpar för alla barns rättigheter