Praktisk solidaritet

Visas i: Solidaritet och bistånd

Namn:
Praktisk solidaritet

Adress:
Vretensborgsvägen 6, 126 30 HÄGERSTEN

Telefon:
08-18 13 78,

Hemsida
Riksorganisation för Emmaus Stockholm, Brödet & Fiskarna och Gävleborgs biståndsgrupp. PS samlar in kläder, skor, prylar och möbler i Sverige, ofta i samarbete med andra föreningar, kommuner samt enskilda. Kläder och skor samt utrustning för sjukhus, skolor och systugor förmedlas till nationella befrielserörelser och progressiva organisationer i tredje världen