Permakultur

Visas i: Ekorörelser, landsbygd

Email:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hemsida
Vad är permakultur? Den är baserad på en etik som innebär att var och en tar ansvar för sin lilla del av jordens yta och håller den frisk.. Permakultur är ett designverktyg som används för att skapa hållbara mänskliga bosättningar och samtidigt återuppbygga naturens resurser såsom jord, skogar och vatten. I permakultur integreras modern vetenskap med äldre kulturers kunskap om naturen för att skapa alternativa lösningar och man använder sig av systemtänkande för att bygga upp lokalanpassade alternativ för bostäder, vatten, mat, energi, matproduktion, sociala strukturer och försörjning. Grunden i permakultur är en genomtänkt ”design” för den aktuella platsen. Vatten, växter, djur och byggnader bildar tillsammans småskaliga och intensiva, självreglerande ekosystem. Permakultur inbegriper även ekologisk ekonomi som stärker lokalsamhället. Permakultur kan tillämpas inte bara på landsbygden utan även i staden. Permakulturdesign vilar på tre etiska grundprinciper: Omsorg om jorden: Förståelse för att vi är en del av jorden och att vi måste värna om den. Omsorg om människor: stödja och hjälpas åt att bygga välmående individer och samhällen där alla människor har möjligheter att leva bra liv. Rättvis fördelning: Försäkra sig om att jordens begränsade resurser används på ett rättvist och vist sätt. Permakulturdesign ger individer verktyg att ta makt över sin egen situation och bidra till system som gör att människor och natur mår bra. Både nu, och i framtiden. Permakulturdesign används ofta vid etablering av ekobyar, vid återuppbyggande av åkerarealer, skogsträdgårdar och i privata hushåll. Även sociala värderingar ingår i en design som rätten till meningsfullt arbete, utbildning, rättvis resursfördelning och lokal ekonomi till exempel. Permakultur föreningen arbetar med informationsspridning, förmedling av kurser och i samarbete med Norge och Danmark ger ut en årsskrift.