Omställningsrörelsen

Visas i: Miljöorganisationer

Namn:
Omställningsnätverket c/o Pella Thiel

Adress:
Skenora gård, 134 65 Ingarö

Email:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hemsida
Som individer har vi både ansvar och möjlighet att göra viktiga förändringar. Men alla som har gjort allvarliga försök till mer genomgripande livsstilsförändringar har lagt märke till att systemet kan försvåra eller förenkla. Som individ kan jag inte välja att resa kollektivt där det inte finns någon kollektivtrafik. Hindren finns också inbäddade i vår kultur. Kulturen återspeglas i media och reklam men också i våra vardagliga samtal, vårt sätt att tänka om livet och i våra värderingar. För att politiker ska våga ta beslut som möjliggör omställningen behövs det en förändring på värderingsnivån hos många människor. Omvärdering börjar hos individen. Konsumtionen är inte vad som gör oss lyckliga. Istället framstår goda relationer, samhörighet, och meningsfullhet som centrala delar av ett rikt liv och som inte kostar nämnvärt med naturresurser. En central del av en annan världsbild är en ny syn på de andra levande varelserna vi delar planeten med, de som vi i dagligt tal kallar naturen. Den nu nödvändiga omställningen innebär en möjlighet för oss att växa som människor och att förstå att vi är en del av naturen. Det lokala omställningsarbetet behöver beröra alla de här nivåerna, men centralt är att vi tillsammans börjar göra något konkret för att minska sårbarheten där vi bor. Det kan handla om odlingsprojekt, nya system för sparande och ekonomiska transaktioner, lokal produktion av förnybar energi, system för samägande eller bytesringar. När vi använder brasiliansk soja eller indonesisk palmolja för att mata våra kor ser vi inte hur regnskogarna faller – de är för långt bort. Att ställa om handlar inte om att gå tillbaka i tiden. Det är varken möjligt eller önskvärt. Samtidigt fanns det tidigare en kompetens i hur man klarade vardagslivet utan fossil energi, hur man producerade, konserverade och förvarade mat, hur man lagade saker som gått sönder, hur man använde lokala material att bygga med och så vidare. Detta är kunskaper som vi kommer att behöva även i framtiden – att ta vara på och sprida dem är en dimension av omställningen.