NOrdBruk

Visas i: Ekorörelser, landsbygd

Hemsida
NOrdBruk är en småbrukarorganisation i Sverige som arbetar för matsuveränitet, en hållbar förvaltning av våra naturresurser och mänskliga rättigheter. NOrdBruk är medlem i den internationella småbrukarrörelsen Via Campesina och representerar den europeiska delen ECVC i EU:s rådgivande kommitté för skogliga frågor.