Miljöorganisationer

Skiftet

Skiftet demokrati i rörelse https://skiftet.org Vi är engagerade medborgare som vill ha ett skifte i samhället – där vi tillsammans...

Greenpeace

I 25 år har Greenpeace oförtröttligt kämpat mot miljöförstörelse och misshushållning med jordens resurser. De direkta ickevåldsaktionerna...