Miljöorganisationer

Greenpeace

I 25 år har Greenpeace oförtröttligt kämpat mot miljöförstörelse och misshushållning med jordens resurser. De direkta ickevåldsaktionerna...