Hela Sverige ska leva

Visas i: Ekorörelser, landsbygd, Ekorörelser,landsbygd FiVH

Namn:
Hela Sverige ska leva

Adress:
Stortorget 7, 111 29 STOCKHOLM

Telefon:
010-489 13 50

Email:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hemsida
Hela Sverige ska leva är en ideell riksorganisation som bildades 1989 efter landsbygdskampanjen "Hela Sverige ska leva". Organisationen arbetar med landsbygdsfrågor och lokal utveckling, både genom opinionsarbete för att påverka på nationell nivå och genom att stödja krafter på lokal nivå. Dessa krafter är de omkring 5 000 lokala utvecklingsgrupper, byalag samhällsföreningar, intresseföreningar, bygdekommittéer och lokala kooperativ som arbetar för sin bygds framtid och utveckling och som finns registrerade hos Hela Sverige ska leva. Hela Sverige ska leva bildar opinion om landsbygden och småorterna, stödjer och stimulerar lokal utveckling, skapar utrymmen för erfarenhetsutbyten och sprider goda exempel. I många kommuner väljer de lokala grupperna att gå samman i kommunbygderåd för att gemensamt driva frågor. Det finns cirka hundra kommunbygderåd på olika håll i landet. I samtliga län finns Hela Sverige ska levas länsbygderåd som ger information, råd och stöd till grupperna och som samordnar och driver gemensamma frågor i länet. Hela Sverige ska leva har knappt 50 medlemsorganisationer knutna till sig. En styrelse svarar för det löpande arbetet för riksorganisationen. Den består av två ordföranden – en man och en kvinna – samt sju ordinarie ledamöter och fem ersättare. Ledamöterna representerar de lokala utvecklingsgrupperna och medlemsorganisationerna. Årsmötet är högsta beslutande organ.