Gambiagrupperna/ FIOH

Visas i: Solidarietet och bistånd FiVH, Solidaritet och bistånd

Namn:
Gambiagrupperna/ FIOH

Telefon:
Ordförande och ansvarig utgivare: Kristina Lundahl | 070-678 00 71 | kristina.lundahl@fioh.org

Email:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hemsida
Gambiagrupperna verkar för en rättvis och hållbar byutveckling i Gambia, baserad på alla människors lika värde och rätt till rimliga levnadsvillkor. Gambiagruppernas huvuduppgift är att stärka det civila samhället i Gambia, så att lokalbefolkningen ges möjlighet att påverka sin egen situation, med andra ord hållbar landsbygdsutveckling genom kapacitetsuppbyggnad och kapacitetsutveckling. Vår målgrupp är alltså lokalbefolkningen i Gambia. Värdegrund Vi tror att när människor förmår att organisera sig i starka, självständiga och demokratiska former, är detta ett steg framåt både för rättvisa, hållbar tillväxt och demokrati och därmed en utveckling av det civila samhället i Gambia. Gambiagrupperna ser utbildning, dvs kapacitetsuppbyggnad och kapacitetsutveckling, som en nyckel till utrotning av fattigdom förutsättning för att ta till sig och förstå innebörden av de mänskliga rättigheterna förutsättning för att förändra attityder gällande gender och hållbarhet förutsättning för att förstå och ta tills sig de demokratiska värdena. förutsättning för att bekämpa klimatförändring och dess miljöpåverkan förutsättning för att förstå och finna vägar för att påverka sina egna levnadsvillkor (LEO) med 35 anställda gambier (inklusive vakter och städpersonal). En halvtidsanställd svensk volontär finns också på plats för att vara en länk till Gambiagrupperna/FIOH, handleda svenska praktikanter och studerande,ordna studiebesö