Gambiagrupperna/ FIOH

Visas i: Solidarietet och bistånd FiVH, Solidaritet och bistånd

Namn:
Gambiagrupperna/ FIOH

Email:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hemsida

Gambiagrupperna/ FIOH är en svensk religiöst och partipolitiskt obunden biståndsorganisation som vill verka för en rättvis och hållbar byutveckling i Gambia baserad på alla människors lika värde och rätt till rimliga levnadsvillkor. Det övergripande målet för Gambiagrupperna/ FIOH är utbildning för alla genom byutveckling.  Det  internationella riktmärket som ligger till grund för verksamheten är millenienmålen, som bl.a säger att alla barn skulle ha tillgång till full grundskoleutbildning innan år 2015 samt att alla könsskillnader i utbildningen skall vara borta.

Verksamheten finansieras i huvudsak av medel från Sida. Egeninsatsen på 10% samlas in av de cirka 30 Gambiagrupper som finns runt om i Sverige. Gambiagrupperna/ FIOH genomför även projekt inom skolbyggnation på uppdrag av andra finansiärer t.ex Världsbanken, EFA (Education For All), WFP (World Food Programme).

Arbetet i Gambia bedrivs av FIOH-TG –Future In Our Hands -The Gambia som sedan 2013 är en självständig systerorganisation (LEO) med 35 anställda gambier (inklusive vakter och städpersonal). En halvtidsanställd svensk volontär finns också på plats för att vara en länk till Gambiagrupperna/FIOH, handleda svenska praktikanter och studerande,ordna studiebesök för medlemsgrupper, informera turister m.m  

Genusfrågor: I byar samlas kvinnor och män för att bl.a lista deras olika arbetsuppgifter under en dag eller under en längre period. Utifrån resultatet diskuteras varför kvinnornas lista är så mycket längre och vad som kan göras. I flera byar har detta resulterat i att män börjat bära vatten och hämta ved!  Kvinnlig könsstympning är sedan december 2015 förbjudet enligt lag men kommer att ta tid att försvinna helt. Detta ämne och bortgifte av unga flickor är frågor som behandlas i samarbete med en gambisk organisation och alltid med byäldste och imam involverade.    

Miljöutveckling: Återkommande workshops genomförs om  kompostanläggning, odlingsbäddar, plantsättning,vikten av ren natur och miljö, trädplantering och ökenspridning, respekt för djur m.m Lärarfortbildning: I byskolorna längst in i landet där FIOH verkar finns i bästa fall två utbildade lärare varav en är rektorn. För att sprida kunskap om praktisk pedagogik pågår sedan 2006 ett projekt  på uppdrag av Utbildningsdepartementet i Gambia. Projektet är uppbyggt efter ett ”ringar på vatten- system” där utbildade fortbildare lär ny grupp av lärare till nya fortbildare.  Betoningen ligger på samarbete i grupp, eget ansvar, självständig träning och lärare som handledare. Med enkla undervisningsmateriel som kapsyler, snören, egentillverkade vågar m.m ges lärarna en möjlighet att lära barnen med en roligare och mer effektiv metod.

Läsinlärning: Undervisningen har tidigare skett med s.k ”Chalk and Talk-pedagogik”. Barnen som startar i skolan kan inte tala engelska. Trots det har alltid läsinlärningen baserats på en metod för engelsktalande barn.Detta förklarar den  mycket dåliga läsförståelse som finns i skolor på landsbygden. 2008 införde Gambiagrupperna/ FIOH ett alldeles nytt sätt att lära barn läsa i ett antal skolor på landsbygden. Den nya metoden bygger på aktivt lärande där lärarna uppmuntras att förklara på stamspråken. Metoden har varit mycket framgångsrik och 2015 startade Gambias Utbildningsdepartement en synkroniserad inlärningsmetod som i huvudsak baseras på vår metod.