Fredsorganisationer

SIPRI

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut eller Stockholm International Peace Research Institute är ett internationellt...