Fian

Visas i: Solidaritet och bistånd

Namn:
FIAN-Sverige

Adress:
Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm,

Telefon:
070-634 93 47

Email:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hemsida
FIAN bekämpar hunger med mänskliga rättigheter som främsta verktyg. Rätten till lämplig mat är en mänsklig rättighet. Det betyder att alla har rätt att vara fria från hunger. Många tror att hunger och svält är av naturen givet. Det är en farlig myt. Politiska och ekonomiska beslut har stor skuld till att människor går hungriga. Därmed kan makthavare skapa förändring och säkra rätten till lämplig mat. FIAN bekämpar hunger med mänskliga rättigheter som främsta verktyg. Det handlar även om att själv kunna försörja sig och ha tillräckligt med näringsrik mat för att kunna leva ett aktivt och hälsosamt liv. Det finns en utbredd bild av att hunger och svält är omständigheter som ingen makthavare rår över – att det är av naturen givet. Det är en farlig myt. Politiska och ekonomiska beslut har stor skuld till att människor går hungriga. Politiska och ekonomiska makthavare har därmed också stora möjligheter att åstadkomma förbättring och säkra rätten till lämplig mat. FIAN bekämpar hunger med mänskliga rättigheter som främsta verktyg. FIAN är en internationell människorättsorganisation som arbetar för att synliggöra och bekämpa kränkningar av människors rätt till lämplig mat och försörjning. Blixtaktioner är ett viktigt verktyg i FIAN:s arbete. I fall där en grupps rätt till lämplig mat kränkts eller hotas kränkas kan FIAN sätta igång en internationell blixtaktion för att pressa beslutsfattare att agera. Ibland använder FIAN även blixtaktioner för att sätta press på beslutsfattare kring en bredare fråga som inte är begränsad till ett specifikt fall, men där många människors rätt till lämplig mat hotas. Medlemmar och andra engagerade från hela världen skickar brev, e-post eller fax till ansvariga på lokal, nationell eller internationell nivå för att påpeka de skyldigheter som en stat har. Vi informerar även media för att sätta ytterligare press på de ansvariga. Blixtaktioner är inte bara solidariska handlingar utan leder ofta till faktiska förbättringar för de involverade. Det internationella engagemanget stärker de drabbades position gentemot starkare aktörer och hjälper dem framföra deras synpunkter och krav på ett ihärdigt och säkert sätt. FIAN grundades i Heidelberg, Tyskland 1986 och har funnits i Sverige sedan 1990. Vi utgörs av nationella sektioner och individuella medlemmar i över 50 av världens länder. Vårt uppdrag är att över världen bidra till implementeringen av deklarationen av de mänskliga rättigheterna genom att arbeta för respekten, skyddet och uppfyllandet av den mänskliga rättigheten till lämplig mat och nutrition. Network, 070-634 93 47