Fian

Med mänskliga rättigheter mot hunger Rätten till lämplig mat är en mänsklig rättighet. Det betyder att alla har rätt att vara fria från...

SwedWatch

Swedwatchs syfte är att minska sociala och miljömässiga missförhållanden kopplade till svenskrelaterade företags verksamhet i...

Krav

KRAV bildades 1985 för att skapa en trovärdig märkning av ekologiska livsmedel och förenkla för konsumenter att göra en miljöinsats genom...

Emmaus

Emmaus Björkå är en ideell förening som arbetar mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas av mänskliga rättigheter...

Gandhi idag

Med utgångspunkt från M.K. Gandhis samhällskoncept, fungerar webbsajten Gandhi TODAY som en nyhetsportal för freds- & nedrustningsfrågor,...

Sackeus AB

Sackeus importerar och säljer livsmedel vilkas framställning främjar lokal och global utveckling, rättvisa och miljö. Tag del av det stora...

Greenpeace

I 25 år har Greenpeace oförtröttligt kämpat mot miljöförstörelse och misshushållning med jordens resurser. De direkta ickevåldsaktionerna...

SIPRI

Stockholm International Peace Research Institute, grundades 1966 efter en idé av Tage Erlander. Till c:a 85% statlig finansiering. Forskning bl a...

Fair Monkey

Inspireras av en värld fylld av Fair Trade, modern design, och passion för hantverk. Med fokus på kvinnliga hantverkare är vårt mål att...