Skiftet

Skiftet demokrati i rörelse https://skiftet.org Vi är engagerade medborgare som vill ha ett skifte i samhället – där vi tillsammans...

Diakonia

Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig...

SwedWatch

Swedwatchs syfte är att minska sociala och miljömässiga missförhållanden kopplade till svenskrelaterade företags verksamhet i...

Greenpeace

I 25 år har Greenpeace oförtröttligt kämpat mot miljöförstörelse och misshushållning med jordens resurser. De direkta ickevåldsaktionerna...

Emmaus

Emmaus Björkå är en ideell förening som arbetar mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas av mänskliga rättigheter...

Sackeus AB

Sackeus importerar och säljer livsmedel vilkas framställning främjar lokal och global utveckling, rättvisa och miljö. Tag del av det stora...

Fian

FIAN bekämpar hunger med mänskliga rättigheter som främsta verktyg. Rätten till lämplig mat är en mänsklig rättighet. Det betyder att alla...

SIPRI

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut eller Stockholm International Peace Research Institute är ett internationellt...

Fair Monkey

Vi är stolta över att säga att kvinnor utgör över 85 % av hantverkarna i vårt nätverk av samarbetsproducenter. Varje producentgrupp med...

NOrdBruk

NOrdBruk är en småbrukarorganisation i Sverige som arbetar för matsuveränitet, en hållbar förvaltning av våra naturresurser och mänskliga...