Tillväxtslaveriet

Vi medverkar alla i en samhällsprocess, där ständig materiell ekonomisk tillväxt är påbjuden, i konkurrens med andra nationer och folk över hela jorden. En årlig välståndsökning anses nödvändig.


 det nya slaveriets tid -
- ska vi forma en ny kultur där vi inte slaviskt måste inordna oss i en

ständig förslösande oanalyserad ekonomiskt materiell tillväxt.

- ska vi hjälpas åt att skapa ett samhälle som blir bättre för oss själva,

annat mångfaldigt liv och jordens framtid.

- ska vi medverka till en ansvarsfullt förändrad utveckling där vi:

*minskar våra krav på ökade löner, vinster och utdelningar
* minskar uttag av ändliga resurser ur jordens förråd
* minskar tillverkningen av materiella produkter till överflöd bara för att hålla människor sysselsatta
* inte tillverkar och exporterar vapen för att öka vår välfäd
* fördelar arbetet inom alla yrkes- och tjänsteområden så att alla blir delaktiga i samhällslivet
* tryggar att vård och omsorg för alla hjälpbehövande människor finns tillgänglig när den behövs
* hushållar med och vårdar de nödvändiga och med omsorg tillverkade basprodukterna för vår behov* inte försummar landsbygdens grundläggande betydelse för en hållbart livskraftig ny kultur* ger oss mer tid för icke materiella värden genom mångsidig kulturell verksamhet

* ger oss mer tid för en fördjupad natursyn och samhörighet med allt liv på jorden