Ny Livstil nr 1 2017

Om alla outnyttjade hus och marker i vårt land, vår klimatpåverkan som individer, ungdomsboendet i Grästorp för afghanska pokar som fyllt 18, nordvästsvensk bygderesa.