Krönika Målsättningsdiskussion

KRÖNIKA
Målsättningsdiskussion
På Alla Helgons Dag, gick vi en promenad, som var arrangerad av Idrottsföreningen. Promenadvägen gick genom en tallskog som var kanske 80- 90 år gammal. Plötsligt kom vi fram till ett kalhygge, föryngringsyta. Nu var det så att skogen tillhörde Svenska Kyrkan och en av kyrkans skogvaktare deltog i vandringen. När jag frågade varför man hade avverkat svarade han:

Skogen är ju avverkningsmogen”. Inget av träden var tillräckligt stort och kraftigt för att bära ett Örnbo, eller ett bo för en Fiskgjuse.
Det här fick mig att tänka på en kampanj som LRF förde bland sina medlemmar för en hel del år sedan. Målsättningsdiskussioner; de leddes vanligtvis av någon revisor eller liknande från LRF-konsult. Det var gruppsamtal bland avdelningens medlemmar och började ofta med att man ville kunna skörda åtta ton vete per hektar eller att suggorna skulle föda 30 smågrisar per år. Efterhand som diskussionen fortskred, landade fokus på behovet av arbetsinsatser och kapital och vilka konsekvenser det här medförde. Då förändrades inställningen. Till slut var den allmänna meningen att målsättningen nog borde vara ” Ett hyggligt liv”. Det hör till saken att åtminstone vår handledare då rådde oss till att i så fall, för att nå detta mål så borde vi satsa på högsta möjliga ekonomiska resultat. Han var ju utbildad ekonom och hade erfarenhet från arbete med bokslut och deklarationer.
Vi har fått ett liv att leva och nu gäller det för oss att leva så bra som vi kan. Vi får ingen vägledning från vetenskapen utan det är vi själva som måste ta ställning. Vad vill vi använda våra liv till?
Vid ett annat tillfälle, i sågföreningen, var vi en grupp som rådgjorde med en sågmästare. En yngre man förklarade att hans verksamhet gick bra men antydde att han gärna skulle vilja utvidga. Då säger sågmästaren:” men om det går bra, varför inte stanna vid det då?”