Årsmötesreportage 2018

Ett steg framåt
Vi har genomfört ett sedvanligt årsmöte. I almanackan antecknade vi helgen den 21-
22 april 2018. Vårens fåglar sjöng för oss. Några blåsippor och tussilago tittade fram
bland de gulbruna löven i skogsbacken bakom en imponerande stenmur. Vi var gäster
hos mångårige medlemmen och styrelseledamoten Kurt Gustafsson i Axbergs Åby
utanför Örebro. Ett tiotal medlemmar fick nu tillfälle att lära känna och även påverka
utvecklingen av FIVH:s ädla syfte och ambitiösa verksamhet.
På lördagen samlades vi till lunch i Stadsträdgårdens restaurant. Efter lunchen fick
vi intressant information av Mikael Ekman, som är anställd av Örebro kommun,
landsbygdsutvecklare och tjänsteman vid kommenens landsbygdsnämnd. Han
berättade om glädjeämnen och problem som finns för företagnde, service och boende
i kommunens ytterområden.
Sedan gjorde vi en rundvandring i stadsträdgården och stadsparken, hopväxta och
med en vacker anslutning till Svartån. Båda anläggningarna har fått många priser och
är väl värda ett besök.
Rundvandringen avslutades med att vi gick till Wadköpings kulturreservat och såg
de trånga kullerstensförsedda gatorna och de vackra gamla trähusen. Allt är
sammansatt av kvarteren som gick hädan vid de stora saneringarna under 60- och 70-
talen av Örebro. Det var det som kallades ”Söder” och där det nu finns moderna lådor
med stadsbibliotek, medborgarhus, höga hyreshus och de två varuhusen Krämaren
och Kompassen. Vandringen avslutades med kaffe och kaka på ett kafé vid torget i
kulturreservatet.
Efter stadsbesöket samlades vi hos Kurt för att känna på lite lantluft. Några kunde
sträcka ut benen och vila en strund eller läsa i gamla utgåvor av medlemstidningen
Ny Livsstil som Kurt plockat fram från föreningsarkivet. Kurt hade fyllt ett helt rum
och staplat sådana på stolar och bord.
På söndag morgon var det dags för det formella och tämligen odramatiska
årsmötet. Vår medlem Annila Winning, från Umeå, fick förtroende att fördela ordet
och hålla i klubban. Vi fick genomgångar av verksamheten och ekonomin. Tyvärr
måste vi konstatera att vi fortsätter att ha med en krympande skara medlemmar och
en krympande ekonomi. Men framtiden för Framtiden kändes ändå ljus.
En verksamhetsplan för 2018 diskuterades livligt. Alla vill så mycket för att rädda
världen, men de begränsade resurserna ligger dock som en skugga över församlingen.
Behovet av nya trycksaker är uppenbart och deltagande i Klimatriksdagen, Lands-
bygdsdagarna och en nedväxtkonferens i Malmör kändes nödvändrigt. Likaså en
fortsättning på resorna i norra Sverige för att besöka bygdegrupper och eldsjälar.
Så var det sedan dags för årsmötet att förrätta val. Gunilla Winberg omvaldes till
ordförande. I övrigt var det också omval på de flesta befattningar. Nya namn är Åke
Karlsson, bosatt i Krokek gård, Kolmården, tidigare aktiv i Förbundet Sveriges
småbrukare. Ett nytt namn bland de förtroenda är också Peter Eller, bosatt i
Stockholm och politisk redaktionschef på Miljömagasinet, nu vald som ersättare i vår
styrelse. Ny revisor är Erik Frostegren, bosatt i Stockholm, pensionär. När jag
googlade hans namn hittade jag denna notis. ”……. Erik Frostegren …… tidigare
politiker i Solna stad, höll tal och berättade hur allt började då Överjärva gård
förvärvades av staden och byggnader restaurerade”. Ny är också Annika Winning
som ansvarig utgivare ev medlemstidneingn Ny Livsstil.

Några avtackningar hade vi också vid årsmötet. Det var Lars Dahlin som nu slutat
som ansvarig utgivare av medlemstidningen Ny Livsstil, Peter Norrtohn som slutat
som revisor, Sven Örnsten som slutat suppleant i styrelsen och Solwig Andersson
som slutat som valberedare. Stort tack till er alla för era insatser.
Innan lunch var det sedan tid för utdelning av priset 2018 till Anna Horns minne.
Priset utdelades nu för tredje gången och tillföll Madeleine Lindqvist och Martin
Möller för sitt uppoffrande arbete för att kunna bo och försörja sig på landsbygden.
De äger och driver Storå Bär o Grönsaker, en liten KRAV-certifierad odling i
Ingelshyttan strax norr om Storå i Lindesbergs kommun.
Madelein och Martin fick ett vackert diplom och 5000 kronor. De tackade
för priset och det kändes verkligen så att de uppskattade det.
Sedan var det lunch, hopsamling av papper och alla åt alla håll. Stort tack
till dem som hjälpte till med anordnandet av detta trevliga årsmöte.
Pelle Klasson, årsmötesdeltagare