Om oss

Det här är Framtiden i Våra Händer

Årsmöte 2019

En kylig, blåsig onsdagseftermiddag i april  samlades 10 förväntansfulla personer i Cinderellas avgångshall, Stadsgårdskajen, Stockholm. Vi i Framtiden i Våra Händer, FIVH, skulle deltaga i årsmöte ombord.

Anna Horns minnesfond

Anna Horn, styrelsemedlem i Framtiden i våra händer, grundade föreningen Kärngårdar 1984. 2012 blev Kärngårdar åter en avdelning inom Framtiden i våra händer.

Om Framtiden i våra händer

FIVH:s grundidéer

Vår idé är mycket enkel: Det har betydelse vad du gör. Vi tror på den stora betydelsen av människors egen livsstil och på människors avgörande kraft när de agerar tillsammans.

Holma Folkhögskola

Holma folkhögskola är en skola i Skåne med inriktning mot hållbarhet, ekologisk odling, permakultur och omställning. Vi driver utbildningar som ger praktisk och teoretisk kunskap om hållbara och kretsloppsanpassade system för livsmedel, energi, boende mm. Alla våra kurser innehåller praktiskt arbete som till exempel odling.

Tillväxtslaveriet

När alla har blivit slavar finns inte längre någon annan part att strida mot än sig själv. Vi medverkar alla i en samhällsprocess, där ständig materiell ekonomisk tillväxt är påbjuden, i konkurrens med andra nationer och folk över hela jorden. En årlig välståndsökning anses nödvändig.