Hur ska vi försöka befria oss från tillväxtslaveriet?

Ett försök till situationsanalys

Vi måste lära oss tänka och se på våra handlingar och levnadsmönster som nu så helt styrs av våra krav och önskningar om bättre och bättre levnadsvillkor, vilket i sin tur medför behov av ständigt ökad tillväxt. För att samhällssystemet ska fungera under våra egna framtvingade önskningar, har vi försatt oss i ett slavliknande situation, ett beroende av att ett materiellt ekonomiskt flöde ständigt bibehålls och ökas.

De flesta av oss vuxna samhällsmedborgare vet att våra levnadsmönster är ohållbara ur ett framtida perspektiv. En gnagande oro över att vi långsamt föröder grunden för vårt eget och allt annat levandes förutsättningar gör våra liv sinnligt fattigare, otryggare och mentalt nerslitande.

Hur kan vi hjälpas åt att bygga ett samhälle som blir bättre mot oss själva, annat mångfaldigt liv och jordens framtid? Där vi inte slaviskt måste inordna oss i en ständig förslösande materiell ekonomisk utveckling. Ett bättre ansvarsfullare samhälle som gör att vi:
  • minskar uttag av ändliga resurser ur jordens förråd
  • minskar tillverkningen av materiella produkter till överflöd och för att hålla människor sysselsatta
  • fördelar arbetet inom alla yrkes- och tjänsteområden, så att alla blir med och känner delaktighet i samhällets förändring
  • tryggar att vård och omsorg om alla hjälpbehövande människor alltid finns när det behövs
  • hushållar med och vårdar det med omsorg nödvändigt tillverkade basprodukterna för våra behov
  • ger mer tid för imateriella värden genom mångsidig skapande kulturell verksamhet
  • ger oss en mer fördjupad natursyn och samhörighetskänsla med allt jordeliv
Köp knapp för 5 kr st genom gitta.tor@gmail.com