Konsumtion

Att finna sin lycka med mindre resursåtgång

Länkar och filmer

Böcker och rapporter

 • Ägodela. Naturskyddsföreningen, 2015.Både teoretiskt och praktiskt om delandets ekonomi.
 • Yes! av Katarian Bjärvall, 2015. Varför köper vi det vi inte behöver?
 • Livsviktigt, Naturskyddsföreningen, 2006. Om vad naturen och hållbara vanor ger som inte dagens konsumism kan ge.
 • Konsumtionsboken, Miljöförbundet Jordens Vänner, 2009. Om skadligheten av vår konsumtion och hur man kan minska den genom att vara medveten om vad man gör.
 • Jorden vi ärvde: om klimat, konsumtion och livsval. Ordfront 2008. En antologi med bl a Erika Dahlén, Svante Axelsson, Lasse Berg, David Berjlund, Katarina Bjärvall.
 • Vill ha mer: om barn, tid och konsumtion, Katarina Bjärvall, 2005. Flera artiklar diskuterar boken och varför vi konsumera så mycket, till exempel i Tvärdrag, Aftonbladet här och här och på Köpstoppsbloggen
 • Växla ner! 77 sätt att leva bättre på mindre, Karin Lilja, 2009.
 • Tio tankar om tid, Bodil Jönsson, 1999.
 • Simplicity Parenting, Kim John Payne, 2009. Familjterapeut som förordar förenkling i barnens liv som vägen till ökad harmoni och hälsa för alla i familjen, men speciellt barnen, som idag är lika stressade som sina föräldrar.
 • Konsten att vara snäll, Stefan Einhorn, 2005. Om att finna lycka genom att vara en god medmänniska.
 • Att välja glädje, Kay Pollak, 2001. Om att se sina möjligheter och ta makten över sitt liv.
 • Lycka : en handbok i konsten att leva, Dalai Lama, 1999.
 • Falling Behind, Robert H. Frank. 2007. En bra beskrivning av psykologin, rädslan och konkurrensen i samhället.
 • Hållbara konsumtionsmönster. Rapport från Naturvårdsverket 2015. Analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. Går att ladda ner som pdf.
 • Klimatomställningen och det goda livet, Naturvårdsverket 2011, forskningsrapport om möjlig ökad lycka genom klimatbantning, bl a genom arbetstidsförkortning, mindre stress, stadsförtätnig med kortare resor, mm.
Bortskänkningswebbplatser där man kan skänka bort och hitta gratis möbler, prylar, kläder med mera: till exempel Bjussa.se, Bort.nu, Bortskänkes.se

Se också Naturskyddsföreningen: Grön guide och Världsnaturfonden WWF Sverige för kortfattade fakta och enkla råd.