Ekologiska fotavtryck

Räkna resursuttag och mäta framgång.

Hur vi bor, handlar, reser och allt som produceras påverkar miljön. För att effekivt kunna förändra våra vanor, så att våra fotavtryck bilr mindre, måste vi kartlägga våra vanor. På nätet finns det flera beräkningsverktyg till vår hjälp.

Ett lands ekologiska fotavtryck omfattar den markyta som krävs för att möta genomsnittsinvånarens konsumtion från jordbruksmark (livsmedel, foder, fibrer och olja), betesmark (kött, hudar, ull och mjölk), fiskevatten (fisk och skaldjur) och skogsprodukter (trä, träfiber, massa och ved). Det omfattar även den yta som går åt för infrastruktur och bebyggelse samt för att absorbera den koldioxid som frigörs vid förbränning av fossila bränslen, minus den mängd som tas upp av haven.

Världsgenomsnittet ligger på precis 1½ jordklot.

Beräkna dina fotavtryck

För att mäta framgång när man förändrar sina vanor måste man hitta sitt eget sätt att mäta eller beräkna, till exempel att spara kvitton och se hur kostnaderna minskar (se Archie Duncansons metoder nedan).Webbsidor som räknar kan ge ungefärliga uppskattningar på koldioxidutsläpp och ekologisk fotavtryck men är för grova för att kunna se faktiska skillnader i ens eget liv från månad till månad. Webb-beräkningar är bäst lämpade för simulerande där man lägger in olika vanor och ser skillnaden i det beräknade årliga utsläppet.

  • Personliga utsläpp: Klimatkontot.se. Man kan räkna till exempel med och utan bil och se skillnaden.
  • Hushåll eller personliga: Ecorunner. I denna mycket detaljerad beräkning matar man in sina kostnadet (kr/vecka, månad eller år) för ett hundratal inköp såsom bostad, mat och kläder, transporter, fritid. Resultatet ges i form av en budget med dels kostnader, dels resursbelastning i form av energi, koldioxid, och kväve. Detta är ett av de mest detaljerad  verktygen för beräkning av ekologiska fotavtryck där man kan jämföra effekten av ändringar i ens vanor. Om man sparar sina kvitton för att få tillförlitliga data, kan man med detta verktyg få en översiktlig omräkning till koldioxid-, kväve- och energiomsättning baserad på sina utgifter. Beräkningen är per person och/eller hushåll. Metoden är utvecklad av KTH, Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) i Göteborg och Karlstads Universitet.
  • Personliga eller hushåll: enkla mätmetoder som man kan göra själv hemma, t ex att kolla på sina totala utgifter per månad, eller sina elräkningar. En del av studiematerialet Ecology begins at home av Archie Duncanson. På engelska.
  • Personliga: WWF footprint calculator. Ett snabbtest som ger en fingervisning om hur mycker koldioxid din livsstil genererar och vilka områden som behöver förändras mest. Anpassad efter brittiska förhållanden, men det mesta stämmer för oss i Sverige också. På engelska.
  • Hushåll: Resurgence carbon calculator låter en göra beräkningar med betoning på detaljerade uppvärmnings- och energikostnader. Från Resurgence & Ecologist. På engelska.
  • Vatten: många beräkningar finns, sök internet på ”Water calculator”
  • Vitvaror: många beräkningar finns, sök på ”Appliance calculator”
  • Flygresor: lägg in två orter och beräkna CO2 och bränsle för resan i Choose Climates kalkylator. På engelska. För att göra en egen beräkning, se Archie Duncansons enkla mätmetoder, se ovan. På engelska.
  • Fakta och beräkningshjälp, framför allt för skolor och elever: Svenska WWF

Fakta och artiklar

Medborgarutredningen

Global rättvisa - Sveriges fotavtryck

Medborgarutredningen inom Klimataktion har under hösten 2015 och våren 2016 haft introduktionsmöten som följts upp av studiecirklar. Här följer ett utdrag ur rapporten från studiecirkeln om Global rättvisa, avsnittet om Sveriges ekologiska fotavtryck.