Allmänt

Att skaffa sig kunskap är första steget!

Länkar

 • FNs klimatrapport. En sammanfattning av de viktigaste resultaten från FNs klimatpanels (IPCC) femte utvärderingsrapport. Finns på globalis.se, som är en Interaktiv världsatlas, där man själv skapar kartor och grafer samt söker information om världens befolkning, ekonomi, energi och resurser, fattigdom, fred och säkerhet, hälsa, jordbruk, klimat och miljö, politiska förhållanden, teknik, utbildning, vatten och sanitära förhållanden.
 • SMHIs kunskapsbank. SMHI har en innehållsrik webbplats om väderlek och klimat ur olika aspekter, med aktuella översikter, observationer och prognoser för Sverige. Under rubriken Data finns en omfattande samling med data, kartor och tabeller och via Kunskapsbanken hittar du beskrivningar av fenomen och händelser kopplade till meteorologi, hydrologi och klimat.
 • United Nations framework convention on climat change. Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar, klimatkonventionen. (På engelska)
 • United nations conference on climate change. Den officiella sidan om COP21, klimatmötet i i Paris. (Engelska)
 • Klimataktion. Förening och nätverk för en klimatpolitik som tar vetenskapen på största allvar. Här kan man bland annat se vilka aktiviteter som är på gång i olika delar av landet i de föreningar och nätverks som ingår. Klimataktion har under 2015-2016 genomfört en serie seminarier och studiecirklar under rubriken Medborgarutredningen, vilka resulterat i ett antal intressanta rapporter på olika teman.
 • Klimatmagasinet Effekt. En tidskrift som ges ut med fyra nummer om året, men också en webbsajt full med intressanta texter om klimat och omställning.

Böcker

 • Det här förändrar allt av Naomi Klein, 2015
 • Att slakta en guldkalv : visioner för ett hållbart samhälle, 2015
 • Nollsummespelet av Alf Hornborg, 2015
 • Det hållbara samhället, redaktör Mats Friberg, 2014.
 • Vår tid är nu av Svante Axelsson, 2014
 • Det minsta vi kan göra är att göra så mycket som möjligt av Pär Holmgren, 2014
 • Omställningens tid av Björn Forsberg, 2012