Allmänt

Att skaffa sig kunskap är första steget!

Länkar

 • FN:s klimatpanels rapport 2018. En specialrapport från IPCC om hur vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.
 • SMHIs kunskapsbank. SMHI har en innehållsrik webbplats om väderlek och klimat ur olika aspekter, med aktuella översikter, observationer och prognoser för Sverige. Under rubriken Data finns en omfattande samling med data, kartor och tabeller och via Kunskapsbanken hittar du beskrivningar av fenomen och händelser kopplade till meteorologi, hydrologi och klimat.
 • United Nations framework convention on climat change. Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar, klimatkonventionen. (På engelska)
 • United nations conference on climate change. Den officiella sidan om COP21, klimatmötet i i Paris. (Engelska)
 • Klimataktion. Förening och nätverk för en klimatpolitik som tar vetenskapen på största allvar. Här kan man bland annat se vilka aktiviteter som är på gång i olika delar av landet i de föreningar och nätverks som ingår. Klimataktion har under 2015-2016 genomfört en serie seminarier och studiecirklar under rubriken Medborgarutredningen, vilka resulterat i ett antal intressanta rapporter på olika teman.
 • Klimatmagasinet Effekt. En tidskrift som ges ut med fyra nummer om året, men också en webbsajt full med intressanta texter om klimat och omställning.

Böcker

 • Klimatet och omställningen av Staffan Laestadius, 2018
 • Klimatet och människan under 12 000 år av Fredrik Charpentier Lundqvist, 2017
 • Om inte vi, vem? av Jens Holm 2017
 • Postkapitalism - vår gemensamma framtid av Paul Mason, 2017
 • Omställningen - tio år som kommer förändra världen av Jens Ergon, 201
 • En varmare värld av Claes Bernes, 2016
 • Vårt klot är så ömkligt litet av Ulf Danielsson, 2016
 • Kan vi tackla det nya klimatet? 2015 Forskningsrådet Formas
 • Det här förändrar allt av Naomi Klein, 2015
 • Att slakta en guldkalv : visioner för ett hållbart samhälle, 2015
 • Nollsummespelet av Alf Hornborg, 2015
 • Det hållbara samhället, redaktör Mats Friberg, 2014.
 • Vår tid är nu av Svante Axelsson, 2014
 • Det minsta vi kan göra är att göra så mycket som möjligt av Pär Holmgren, 2014
 • Omställningens tid av Björn Forsberg, 2012