Torsdag 24 maj

Stockholm, Stadsteatern Studion klockan 19.30
Kan en donut rädda världen?

Med Johan Rockström i samtal med Kate Raworth.

I sin hyllade bok Donutekonomi – sju principer för en framtida ekonomi utarbetar Kate Raworth en ny ekonomisk modell. Den ser ut som en donut – och alla blir mätta! Kate Raworth tar hänsyn till människors krav på social trygghet, men tar samtidigt hänsyn till planetens behov.

Samtalet hålls på engelska och presenteras i samarbete med bokförlaget Daidalos.