Torsdag 19 september

Stockholm, ABF-huset, Sveavägen 41
klockan 10.00-15.30.

Folkbildningens forskningsdag 2019

Praktiker inom folkbildningen möter forskare genom föreläsningar och seminarier.

Forskningsdagen vill synliggöra relevant och nutida forskning samt framtida forskningsbehov i ljuset av den omfattande och mångfacetterade verksamhet som ryms i folkbildningen.

Dagen har också som syfte att stimulera forskare och praktiker till ett utbyte som bygger på en ömsesidig dialog för varandras kunskaper och perspektiv.

Kostnad: 650 kronor. Anmälan senast 5 september.

Arrangör: Föreningen för folkbildningsforskning.

Kontakt: ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se .