Torsdag 14 december

Stockholm, Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40  kl. 18:00 – 20:00: Naturens rättighe

ter i Sverige
Hur erkänns naturens egenvärde på olika nivåer i existerande juridiska ramverk? Vilka principer som talar för Naturens rättigheter behöver införas för att uppnå de mål som EU och Sverige eftersträvar? 
Stina Bagge läser kursen European Environmental Law på Uppsala Universitet och berättar utifrån sin uppsats om Naturens rättigheter i såväl svensk och EU-rättslig belysning. Stina har sedan i juni 2017 arbetat för Earth Law Center i Kalifornien, med att konstruera ett regelverk för marina skyddsområden där dessa ges juridiska rättigheter, vilket presenterades på IMPAC4 i Chile i september 2017. 
Läs mer om IMPAC4 https://www.earthlawcenter.org/new-blog-1/2017/9/views-from-elcs-first-international-marine-protected-area-conference)