Torsdag 1 – 4 augusti

Nordisk Folkriksdag

Plats: Ljungskile folkhögskola, Bohuslän

 Valdemar Svenssons väg 11

Årets huvudtema: Småbrukarnas roll i framtidens nordiska livsmedelsförsörjning med anknytning till FN:s globala hållbarhetsmål

Talare, informatörer och inspiratörer från de nordiska länderna enligt program som kan rekvireras från FIVH, adresss kansli@framtiden.a.se

PRAKTISK INFORMATION

Anmälan

Anmäl ditt deltagande senast 25 juni till gunillawinberg42@gmail.com med uppgifter om boendeform, alla dagar eller vissa dagar. 

Boende

Høgskolan har rum af hotellstandard. Pris for dem er: enkelrum S.kr 990:-/natt och dubbelrum S.kr 1.190:-/ natt inklusive frokost.
Dessa rum er bæddat, handdukar finns och dusch och toalett på rummen.
Det finns också mojlighet att bo i vandrarhemsrum. Pris for dem ar: enkelrum S.kr 375:-/natt och dubbelrum 550:-/natt. På dessa rum ingår ej bæddning och frukost. Lakan/handduksset går at køpa till før 75:-/pers. Frukost kan køpas till for 75:-/pers.

PROGRAM

Torsdag 1 augusti

16.00 AGENDA 2030 - Presentation av Nordiska Rådets/Nordiska Ministerrådets arbete med de globala målen. Johan Lindblad senior Advisor vid Nordiska Rådet

20.00 Filmvisning Den sista skörden av Tina-Marie Qviberg som handlar om utarmningen av våra matjordar.

Fredag 2 augusti – Småbrukardagen

9.30 Småbrukarnas roll i Sverige. Anders Persson, småbonde och folkbildare, Förbundet Sveriges Småbrukare, Anders Lunneryd, ordförande i Ekologiska Lantbrukarna

11.30 Ett småbrukarperspektiv från Norge. Reidar Isebakke, ledare før Østfold Bonde og Småbrukarlag. Aksel Nærstad, f.d. ledare för Utviklingsfondet

14.00 Situationen för Danmarks småbönder. Ole Færgeman från Frie Bønder – Levende land

16.00 Inledare från Finland följd av paneldebatt mellan dagens inledare från Finland, Norge, Danmark och Sverige

20.00 Kulturkväll om Bohusläns landskap med Stefan Edman, biolog och författare, boende i Ljungskile

Lördag 3 augusti – FN-DAGEN

09.30 Arbetet med de Globala Målen nationellt och lokalt

11.30 Det internationella arbetet för United Nations People’s Assembly – UNPA. Petter Ölmunger- FN-förbundet

12.00 FN-arbetet med de Globala Målen i Danmark. Lave Broch, FN-förbundet, lokala grupper

14.00 Hur prioriteras de Globala målen i Norge?

16.00 Studiebesök vid Ekogård

Söndag 4 augusti

09.30 Småbrukarnas roll i framtidens livsmedelfôrsôrjning - paneldebatt

Läs mer