Tisdag 21augusti-25.8

Tisdag 21augusti-25.8

Malmö Nedväxtkonferens

Informationsdisk om platser och tider i Folkets park.

https://malmo.degrowth.org 

Urval av programpunkter:

21 augusti 

18.30, Folkets park Ellie Cijvat, Jordens vänner, Shora Esmalain, Daniel Sestrajcic (V)

22 augusti 11.00-12.30: Är nedväxt fredsskapande?, 11.00-12.30 ABF,sal 202,Holma folkhögskola och Framtiden i våra händer,The future lies in our hands. 14.00-15.30: Feminism och nedväxt,14.00-15.30: Miljö och lagstiftning, 16.00-18.00: Nedväxt; Vän eller fiende?, 18.30-20.00 Migration and conflict

23 augusti 14.00-15.30: Danskonsten, Kroppen lär själen, 11.00-12.30 Middle East and North Africa,14.00-15.30 Ecosystem 14.00-15.30, Nicholas Ashford (book presentation of  Technology, Globalization and Sustainable Development 16.00-18.00 Growth and degrowth – what should grow and what shouldn’t?, an ecosocialist perspective,16.00-18.00: Förändring av den maskulina kulturen för nedväxtens utveckling

24 augusti 11.00-12.30: Urbana visioner, 1ABF kl 14.00-15.30 Feminism and degrow,14.00-15.30Degroth and the state ,14.00-15.30 Panel om Giorgos Kallis nya bok, 16.00-18.00 Panel om boken Towards a political economy of degrowth, 6.00-18.00. Välfärdspolitik efter nedväxten,16.00-18.00: Betalningsmedel för en nedväxtekonomi,  18.30-20 Plenarsession om pengar.

25 augusti Demonstration Folkets park. 14.00-16.30.

Information: Rune Lindström 0502-3202, vasterangen1@gmail.com