Tisdag 21 maj

Stockholm, under Fontänen, Sergels torg/
Sergelarkaden 12 kl. 17.30-18.30:

Samtal med Kwame Anthony Appiah, fil.
dr. i filosofi, och Malin Ullgren,
journalist på DN.

Kwame Anthony Appiah växte upp Kumasi, Ghana.

Han har ett nära samarbete med Henry Louis
Gates Jr., och de är tillsammans redaktörer
för Transition Magazine.

Anthony förespråkar en ny form av kos-
mopolitism i ett samhälle som karakteri-
seras av splittring och snabba förändringar,
 och hans tankar om identitet, rasism och
moralteori har påverkat debatten i både
USA och Storbritannien.