Onsdag 28 februari-29.6

Ankhults gård ca 1 mil utanför Sösdala.
Sambrukets gård, Ankhult: Praktisk
byggnadsvård som ges av Holma
folkhögskola.

Kursdagar varje vecka är onsdag till fredag där kursens huvud- moment bedrivs torsdagar och fredagar kl 10.00-16.00. Onsdagar mellan 9.00-12.00 har alla som går på Holma Folkhögskola tillval. Det innebär att du som deltagare får inblick i skolans övriga verksamhet, och att du väljer mellan ett par erbjudna kurser inom skolas pro l. pVi jobbar på Ankhults gård ur ett praktiskt renoveringsperspektiv samt ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Vi går igenom vilka verktyg som används och hur dessa underhålls. Vi lär oss också grundläggande byggnadsfysik och hur hus fungerar. I kursen kommer vi att se över en glasveranda och de praktiska arbetsmomenten innefattar fönsterre- noveringar, takomläggning och lagningar av bärande konstruktionsdelar. Vi tar utgångspunkt i lokal byggnadstradition och vilka material som används samt sunda ekologiska alternativ till konventionella moderna byggnadsmaterial. Huvudfokus kommer att ligga på trähantverk. Vi kom- mer också att göra ett studiebesök till ett mindre sågverk.p Ansökan till http//holmafolkhög- skola.se senast den 15:e januari.