Måndag 8 april-14.4

Alingsås. Framtidsveckan.

Måndag 8 april Fredrik Warberg
Tisdag 9 april Anders Wijkman
Onsdag 10 april Fredrik Warberg
Onsdag 10 april Ylva Andersson
Torsdag 11 april Gunnar Lyckhage
Torsdag 11 april Misse Wester
Ditt arrangemang kan äga rum i din
ateljé, i din butik, på din gård, i skogen
eller på stan. Anmäl dig senast 17 mars
för att din programpunkt ska komma
med. Glöm inte att berätta om din
programpunkt i dina vanliga kanaler
och nätverk och kanske använda sociala
medier, för att så många som möjligt får
veta vad det är. Det brukar vara över 70
arrangörer.

Kontakt: Studiefrämjandet
och Omställning Alingsås: Ylva Lundin,
070-945 33 33.
ylva.lundin@storyline.se.