Lördag 23 mars

  • Norrtälje Fässna gård kl. 10:00–16:00:

    Bli Klimatinspiratör 

En endagskurs för dig som vill påverka i klimatfrågan

Du behöver inte vara expert för att påverka. Du behöver inte ha alla fakta för att visa vägen. Det viktigaste är ditt engagemang. Vi vill med den här utbildningen erbjuda några verktyg

Vi går igenom grunderna i klimatvetenskapen och klimatpolitiken. Vi prövar hur vi kan stimulera till samtal och reflektioner. Vi talar om hur vi kan öka människors handlingskraft genom att visa att ett klimatsmart samhälle är möjligt.

Deltagaravgift 150 kr, fika ingår. Ta gärna med en mugg!
Betala till Bankgiro är 286-2423. eller SWISH 1231493089
Kursledare: Torbjörn Vennström, Klimataktion
Kursen är ett samarrangemang med Norrtälje Klimatgrupp
Anmäl dig senast 10 mars till jorg@riseup.net