Lördag 21 september-22.9

Centrala Umeå, 09.00 21/9 med slut 17.00
den 22/9. Omställningskonferens
2019:


 Dialog om framtider bortom
tillväxt. Syftet med konferensen är att
erbjuda en mötesplats där vi tillsammansx Dialog om framtider bortom
tillväxt. Syftet med konferensen är att
erbjuda en mötesplats där vi tillsammans

utifrån ett flertal perspektiv utforskar
möjliga framtider där ekologisk balans,
rättvisa och välmående är viktigare
samhällsmål än ekonomiskt tillväxt.

Liksom tidigare omställningskonferen-
ser kommer vi att använda oss av en

medskapande process där presentatio-
ner av inspiratörer och experter följs

av dialog, workshopar och konstnärliga
inslag.

Medverkande: Pella Thiel (Omställ-
ningsnätverket, End Ecocide Sverige),

David Jonstad (författare Kollaps
och Jordad), Pernilla Hagbert (KTH
Bortom BNP-tillväxt), Anna Rosengren
(Gross National Happinness Sweden)

m.fl..,Allt under ledning av de profes-
sionella processledarna Emilia Rekestad

och Amanda Martling.
https://bortomtillvaxt.weebly.com/

Pris 650 kronor. I avgiften ingår del-
tagande på konferensen, tre måltider

mat och fika.