Lördag 14 september

Göteborg, Kvinnofolkhögskolan, Masthuggstorget klockan 10.00- ca 16
Kortkurs om Operation 1325

Göteborg, Kvinnofolkhögskolan, ingång Kryssdäcket, Masthuggstorget kl. 10.00- ca 16.00.

Kortkurs om Operation 1325:s arbete kring kvinnor, fred och säkerhet med fokus på Jemen.

10.30 – 11.30 Operation 1325, Birgitta Rang föreläser om organisationens arbete med kvinnor, fred och säkerhetsagendan.

13.00 - 14.00 Operation 1325 på Bokmässan 26-29 september, fortsatta samtal 

14.00 - 16.00 Annika Schabbauer, kanslichef, Operation1325, föreläser om kvinnors livsvillkor i Jemen, bakgrunden till kriget och betydelsen av kvinnor vid medling liksom deras deltagande i fredsprocesser.

FN:s finansiering av kvinnoorganisationers arbete. Medverkande: Kvinnofolkhögskolans stödförening.

Kontakt och anmälan, senast 12/9 till Birgitta Rang, birgitta.rang@telia.com, 0709-427506, 031 – 826786

Läs mer om kursen på Facebook Läs mer om Operation 1325