Lördag 1 juli-2 juli

Halland, Vessigebro, Sörby naturhälsogård: Internationell Transition Networks kurs om inre omställning på svenska.

 Det kan handla om att vi på djupet behöver titta på vårt samhälles världsbild, kultur och värderingar som tagit oss hit där vi är idag. Det kan också handla om oss, om hur vi mår i omställningen och hur vi stöttar varandra. Kursen bygger på inspiration från bland andra Charles Eistenstein och Joanna Macy samt influenser från ekopsykologi, zencoaching, nonviolent communication samt ledarskapsutveckling. 
Ledare: Liselotte Bergenzaun Abel och Amanda Martling. Kostnad: 1000 kr inkl. mat och logi
Arr: I samverkan med Sörby sambruk, Omställningsnätverket och Studiefrämjandet.