Fredagen 24 maj

Välkommen till lunchseminarium med experter på kärnavfall från Kanada, Schweiz och Europa!

Plats och tid: Naturskyddsföreningens kansli, Åsögatan 105 i Stockholm fredagen den 24 maj, kl. 11:30-14:00

Vi planerar även att websända seminariet (se information på MKG:s hemsida närmare seminariet)

Tre internationella kärnavfallsexperter besöker Sverige på inbjudan av MKG och Milkas. Vi passar på att ge dem möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och bilder av kärnavfallsläget i Kanada, Schweiz och Europa under ett lunchseminarium. MKG kommenterar även läget i de svenska slutförvarsprövningarna.

Program:

En enklare lunch (föranmälan, se nedan) serveras från kl. 11:30, seminariet börjar kl 12:00

Nuclear Waste from a Canadian Perspective – Dr. Gordon Edwards, president, Canadian Coalition for Nuclear Responsibility

Nuclear Waste from a Swiss Perspective – Marcos Buser, geologist and social scientist, Institute for sustainable waste management INA Ltd

Nuclear Waste in a European Perspective – Jan Haverkamp, senior expert nuclear energy for Greenpeace and WISE

Läget i de svenska slutförvarsprövningarna – Johan Swahn, kanslichef MKG

Anmälan: Inget krav på föranmälan, men meddela info@mkg.se om du vill ha en enklare lunch senast måndagen den 20 maj. Det finns möjlighet att betala för lunchen till självkostnadspris för den som inte vill bli bjuden.

Seminariet anordnas av Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG och Miljörörelsens kärnavfallssekretariat Milkas. För mer information om seminariet och andra kärnavfallsnyheter se:http://www.mkg.se


MKG bevakar och granskar
Föreningen MKG är ett samarbete mellan Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen i Kalmar län, Naturskyddsföreningen i Skåne, Naturskyddsföreningen Uppsala län och Oss - Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar. MKG är en ideell förening och finansierar sitt arbete med statliga budgetmedel som fördelas av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM.

MKG har arbetat sedan 2004 med att bevaka och granska kärnkraftsindustrins projekt att finna en metod och plats för att slutförvara det radioaktiva avfallet från kärnkraftverken. Det gör vi genom att medverka i prövningsprocessen av ansökan om ett slutförvar, bistå medlemsföreningarna med underlag för deras verksamhet och på andra sätt verka för att den på lång sikt miljö- och hälsomässigt bästa omhändertagandet av avfallet kommer till stånd.

Information med anledning av GDPR
Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) vill vi informera dig som får våra utskick om hur vi hanterar din e-postadress och ditt namn. Vi använder vår lista enbart för nyhetsbrev, pressmeddelanden och information om MKG:s seminarier om kärnavfallsfrågor. Vi lämnar aldrig ut e-postadresser till annan part. Utskickslistan är inte tidsbegränsad utan finns så länge intresset för kärnavfallsnyheter finns. När som helst går det att avanmäla sig eller höra mer om vår hantering av datauppgifter genom att skriva till info@mkg.se. Mer information finns att läsa på: http://www.mkg.se/gdpr
 
-– 
Johan Swahn, kanslichef (070-467 37 31, johan.swahn@mkg.se)
Joachim Stormvall, projektassistent och informatör

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG
Första Långgatan 18, 413 28 Göteborg
Telefon: 031-711 00 92v