Fredag 9 augusti-11.8

Jordens Vänners sommarläger
Eda lägergård i Knivsta

Jordens Vänners sommarläger

med aktionsplaner mot Arlanda-
utbyggnaden. Till Eda lägergård i

Knivsta bjuder Jordens Vänner in till
två dagar av inspiration, kreativitet,
engagemang och möten med andra
klimataktivister. Fredag kl 18.00 -söndag

Skiftet
https://skiftet.org/

Skiftet är engagerade med-
borgare som vill ha ett skifte i

samhället – där vi tillsammans
står upp för miljön, rättvisan
och varandras rättigheter.
Folkrörelsen Skiftet består av

tiotusentals svenskar som en-
gagerar sig varje månad för att

alla ska ha en röst i samhället.
Vi använder digitala verktyg för
att samla tusentals medborgare
som framför datorn och på
gator och torg ställer politiker
och storbolagens lobbyister till
svars.
Det går knappt en dag utan
att vi kan se tidningsrubriker
som visar att pengar och makt
blir allt mer koncentrerade i
samhället. Folk lämnas kvar på
perrongen och beslut fattas

med hänsyn till storbolag sna-
rare än till vanligt folk. Det är

lätt att känna hopplöshet, men
verkligheten är att de flesta
svenskar vill ha något som är
bättre för deras familjer och
samhället i stort. De bryr sig

om miljön, arbetstagares rätt-
tigheter, jämställdhet och de är

inte rasister.
Skifter finansieras genom små

gåvor från tusentals Skiftet-ak-
tiva. Läs mer om vår donations-
transparens på https://skiftet.

org/donera/donationspolicy/.
Anslut dig, anmäl kampanj på
hemsidan.

1. Prenumerera
2. Ge gåvoprenumerationer . Du kan ge bort upp till 5
gåvoprenumerationer.
Ring Mån-Tors kl 09-16 på
08-640 82 80 eller maila
prenumeration@miljomagasinet.se
Stöd Miljömagasinet

Jag betalar in totalt
--------------- kr till pg 24 27-3
kl 16.00. Helgens fokus är utbyggnaden

av Arlanda flygplats och söndagen avslu-
tas med en gemensam demonstration.

Anmäl dig så snart som möjligt (senast
2 augusti): matilda@jordensvanner.se.

Helgen kommer att vara full av klimat-
workshops och aktiviteter och sche-
mat uppdateras löpande. En abonnerad

buss kommer att ta oss ut till gården på
fredag eftermiddag och till Arlanda på
söndagen. För de som inte vill sova på
gården finns möjlighet att tälta.

Det stora sommarlägret är helt kost-
nadsfritt. Vi tror att sociala rörelser

för rättvisa måste samarbeta för att
kunna lyckas, och ser gärna deltagare

från andra klimatorganisationer, fe-
ministiska-, antirasistiska- och lokala
demokratirörelser.
Dela gärna eventet så att vi blir ett så
stort gäng som möjligt!
Läs om Eda Lägergård:
http://edalagergard.se/