Fredag 4 maj-6.5

Stockholms universitets Aula Magna:

Klimatriksdagen.

Forum, semi-
narier, utställningar. Här kan man

presentera sin verksamhet med
posters, bildvisningar, seminarier mm,
nätverka, inspirera andra och låta sig
inspireras. Klimatriksdagens främsta
uppgift är att rösta fram klimatförslag
till Sveriges riksdag.