Fredag 24 maj

Stockholm, Kungsträdgården. Global-
StrikeForFuture.

Samling Stockholm city 11.30 och därifrån demonstrations-
tåg till Kungsträdgården. Från scenen i Kungsträdgården startar programmet
13:00. Eftersom FridaysForFuture är
en ideell rörelse är evenemanget det
också. Den uppskattade kostnaden
ligger runt 50 000 kr, och om du har
en möjlighet att bidra är swish-bidrag
varmt välkomna.
Nummer: 072 323 88 29
Namn: Isabelle Axelsson
Meddelande: FFF24MAJ