Fredag 22 mars

Stockholm, City Conference Centre,
Drottninggatan 71B, kl. 09:00-13:00.
Världsvattendagen

 Vatten för alla.

Rätten till rent vatten är en
mänsklig rättighet som gäller alla. Men alla
som berörs görs inte delaktiga i viktiga
beslutsprocesser. På Världsvattendagen
håller vi ett seminarium som fokuserar
på urfolks tillgång till vatten och rätt till
inflytande över vattenresurser – i Sverige
och globalt. Kom till seminariet och lär dig
mer om vatten som mänsklig rättighet. Vi
kommer också att livesända seminariet.

Med Amanda Lind (MP), kultur- och de-
mokratiminister, Nik Märak, ordförande

i Sameföreningen, Katarina Veem, SIWI
Swedish Water House, Marianne Kjellen,
UNDP, Lenka Kuglerova, SLU och SHR,

Mats Eriksson, SIWI, Malena Wåhlin,

Swedwatch, Åsa Össbo, Umeå univer-
sitet, Peter Rodhe, styrelseordförande

i Same Ätnam, Katarina Veem, SIWI
Swedish Water House.
Arr: Naturskyddsföreningen