Fredag 13 september

Klubben, Fryshuset, Mårtensdalsgatan 6, Stockholm klockan 9:00-16:30

Trygghet genom inkludering

Demokratin i Sverige fyller 100 år. Detta vill vi på Institutet för demokrati & dialog:s (IDEDI) uppmärksamma med en nationell heldagskonferens på Fryshuset. En konferens om demokratifrämjande och förebyggande insatser för att motverka våldsbejakande extremism och att unga hamnar i utanförskap.

Tid: 9:00- 16:30

Pris och Anmälan: Konferensen är gratis, vid anmälan.
Utebliven närvaro debiteras 300 kr.

Kontakt: anette.pettersson-faye@fryshuset.se

Konferensen möjliggörs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Program:

9.30 Inledning
Johan Oljeqvist VD, Fryshuset. Lena Nyberg GD, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Shade Amao projektledare, Fryshuset

10:00 Aktuell lägesrapport och problembild – vilket perspektiv är rätt?!
Robert Kindroth, senior rådgivare, Center mot våldsbejakande extremism
Amir Rostami, fil.dr. i sociologi
Camila Salazar Atias Kunskapsområdeschef, kriminolog och gängexpert.
Morten Kjaerum, VD, Raoul Wallenbergs institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt i Sverige.
Björn Berglund Verksamhetsansvarig Exit, Fryshuset.
En Ungdomsrepresentant från Fryshuset deltar i panelen.

12.30 Fryshusets förändringsarbete – hur tänker vi?
Sacharias Wirén, sakkunnig i våldsbejakande extremism, Fryshuset
Maj Petterson, sakkunnig i ungas delaktighet, Fryshuset
Robert Örell, senior rådgivare, Exit,

13.00 Paus

13.15 Ett hållbart samhälle - Hur kan vi konkret jobba mot lösningarna
Robert Kindroth, senior rådgivare, Center mot våldsbejakande extremism
Lena Furén, Förvaltningschef Barn, utbildnings- och kulturförvaltningen
Fryshusets Ungdomsambassadör i Flen.
Sara Dolah, Projektledare Unga fredsbyggare, Fryshuset
Ermin Škorić, Biträdande föreståndare, projektledare, Segerstedts Institutet.
Peter Svensson, Metod och utvecklingsansvarig Passus, Fryshuset

14.45 Organiserat mingelworkshop med fika

16:30 SLUT

Läs mer och anmäl dig här