Fredag 13 april-1.4

Fredag 13 april-1.4

x Hållbara samarbeten i levande gemenskaper grundas i ett helhetsperspektiv, en jordcentrerad världsbild. Vi utforskar praktiska, systembaserade kretsloppslösningar där byn är en självklar del av landskapet och ekosystemen. Kostnad 3 000 kr. 
Se www.framtidensby.nu för anmälan och ytterligare information”.