20-22/9

Vessingebro, Sörby naturhälsogård 232: Inre omställning

 Programmet kommer att hållas på engelska. Kursledare Debbie Warrener. Anmälan som gäller för tre tillfällen görs till info@sorbynaturhalsogard.se
Kostnad 2 000 kr/tillfälle för kursen och 1 800 kr/tillfälle för mat