21 september

FN:s Internationella fredsdag
Laholm

Tyst manifestation på Stortorget

Kl. 12-13
Arr.: Gröna kvinnor, Kvinnor för Fred, FN-föreningen, Amnesty