Kalendarium

Här hittar du allt möjligt som händer i alternativrörelsen (källa: Miljömagasinet)

Tisdag 12 februari

Stockholm, ABF-huset, Sveavägen 41 kl.

18.00–19.30: Hur påverkas säker-
hetsläget i världen av klimatför-
ändringarna?

Fredag 8 februari

Filmen Moa Martinson – Landsmodern visas på det stora kulturevenemanget Folk och Kultur i Eskilstuna den 8 februari klockan 19.00