Kalendarium

Här hittar du allt möjligt som händer i alternativrörelsen (källa: Miljömagasinet)

Onsdag 28 februari-29.6

Ankhults gård ca 1 mil utanför Sösdala.
Sambrukets gård, Ankhult: Praktisk
byggnadsvård som ges av Holma
folkhögskola.