Kalendarium

Här hittar du allt möjligt som händer i alternativrörelsen (källa: Miljömagasinet)

Tisdag 21 november

Stockkholm, Immanuelskyrkan kl 18.30:Tillväxt och Klimat.

Hur hanterar vi tillväxt i klimatomställningen

Måndagen 20 november

Stockholm, Hälsans Hus, Mellanrummet,
Fjällgatan 23 B kl. 18.30-20.00
Barnuppfostran – varför är det så
svåt att sätt gränser