Tingsvalls Gård, Tanum

Visas i: Mat, Västra Götaland

Namn:
Albert Kuiper

Adress:
Tingvalls Gård 1 457 51 Bullaren

Telefon:
0525-400 42 (Bullaren) 0525-400 01 (Bullaren)

Hushållningssällskapets försöksgård sedan 1945. 1990 lades gården om till ekologisk mjölkproduktion enligt KRAV regler. Erbjuder en unik kunskapsbank. Näraliggande är konferensanläggningen Tingvalls Eko.

Mat

Västra Götaland