Ramseles Nipakademi

Visas i: Djurhållning, Odling, Slakteri, Västerbotten

Namn:
Thorsten Laxvik

Adress:
Tjärnbotten 106, 880 41 Edsele. Besöksadress: Sollefteåvägen 66, 880 40 Ramsele

Telefon:
070-520 07 61 0623-205 25

Hemsida Hemsida
Nipakademin bildades 2006 för att främja älvlandskapets kultur, natur och företagande. (Nipa = brant älvbrink.) Sara-Britta Edlund, har företaget Resele Jakt och Hjort tillsammans med sin far med kronhjortar. Affärsidén är dels att utbilda jägare, som får skjuta djur inom hägnet, när de är färdigutbildade, dels att ·sälja kött från hjortarna. Niklas Markie har gården Nyttogården, där han koncentrerar sig på grönsaksodling och uppfödning av linderödsgrisar. Han finansierar sin verksamhet med hjälp av trettio medproducenter, som varje månad betalar honom 500 kr. För det får de tjugo leveranser per år av säsongens grönsaker. Niklas säljer också bärbuskar, äppelträd och andra perenna växter från en handelsträdgård i norra Finland, som har utvecklat särskilt frosttåliga sorter. Ola Månsson är arkitekt och utflyttare från Lund. Han är numera småbonde i Ramseletrakten med ett trettiotal får, grönsaksodlingar och bisamhällen. Thorsten Laxvik har nötdjur och grisar. och är initiativtagare till Nipakademin och startade Rafnaslakt AB. Han vill utveckla konceptet norrländsk skogsgris, vars kött ska saltas och torkas och ge skinka av parmatyp. Han ingår också tillsammans med andra ekologiska köttproducenter i kooperativet Norrbete, som säljer sina produkter via nätet eller direkt till företag och enskilda konsumenter i Stockholm. Den senaste nyheten är 150 grams hamburgare på grovmalen köttfärs förpackade i kartonger om tolv. ADRESS Tjärnbotten 106 880 41 Edsele

Djurhållning

Odling

Slakteri

Västerbotten