Prästbodarnas fäbod

Visas i: Dalarna, Djurhållning, Handel, Kultur, Kärngård, Odling, Skogsbruk

Namn:
Prästbodarnas fäbod, Matsel fäbod,

Adress:
Prästbodarnas fäbod, 790 26 Enviken

Telefon:
073-588 61 74, 072-240 67 72, 0246-910 91

Ekologisk odling 13 ha + fritt skogsbete, 4 000 ha. Tillverkar mejeriprodukter som gubbost, småost, mese, kärnmjölkskaka, kalvdans. Basturökt får/getkorv. Mjölk till mejeri. Gårdsförsäljning både på gården och fäboden efter behov. Fäbodfika och middag efter beställning. Bakar traditionellt bröd. Svensk rödkulla, fjällnära fjällkor, lantrasgetter, värmländska skogsfår och hedemorahöns på skogsbete. Säljer avelsdjur. Vatten och värme på många sätt. Dragkraft: traktor. Flyttar alla djuren 3 mil till fots. God kontakt med djuren gör att de kommer hem morgon och kväll. Det mesta sköts med gammal beprövad teknik, hantverksmässigt. Veckoslutsgäster, praktikanter, familje- och fosterhem. Fäbodkurs efter överenskommelse. Skolklasser, läger. Fäbodmatberedning, lövtäkt med mera. Etnobiologisk kunskap om rovdjurens påverkan på tamdjur, föreläsning, kurser. Säljer böcker och filmer om boskapsskötsel i de norra skogsbygderna. Uthyrning året runt i byn eller i de olika fäbodarna (tvåfäbodssystem). En del hus är elfria! Talar rättviks- och älvdalsmål, engelska och tyska. Välkomnar frivillig hjälp med att förbättra fäbod och gård. Lisskog bolby & fäbodställe – nyhet 2010: uppbyggnad av semimobilt resurscentrum. Inspirations- och kunskapscentrum i ett kommande nätverk. Inriktning agrart brukande i utmarkerna idag och månghundraåriga kulturhistoriska agrara kunskaper om symbiosen hotade lantrasdjur in situ, fäbodbruk, skogsbete, byggnader, förädling, mat, seder, hävd, rovdjur, samer etc. Möjlighet att komma på seminarier, kurser, läsa, kopiera el. beställa USB-minne, logi och mat finns, förmedling till referenspersoner via dator.

Skogsbruk

Djurhållning

Handel

Kultur

Kärngård

Odling

Dalarna