Myrö Gård

Visas i: Djurhållning, Slakteri, Örebro

Namn:
Nina & Johan Kalling

Adress:
Myrö Gård, 705 96 Glanshammar

Telefon:
019-23 33 01

Myrö Gård, öster om Glanshammar, är ett säteri med anor från 1400-talet. Gården har varit i släkten Kallings ägo sedan 1754. Här finns en av Sveriges största avelsbesättningar av Highland cattle. Hela gården brukas ekologiskt. På gården finns ett kontrollslakteri som betjänar uppfödare inom cirka fem mils radie. I gårdsbutiken kan man köpa styckat kött av nöt, lamm, gris och vilt, korv av olika sorter samt kryddor och geléer som inte finns i vanliga affärer.

Djurhållning

Slakteri

Örebro