Kronoberg

Lammet och brödet

I slutet av 1980-talet hade Lena och Ulf en stor fårbesättning. Lena var med och startade fårets dag på Huseby Bruk och där serverade de...

Kronoberg